germanitas@interia.pl

+48 609 449 762

}

Pon – Pt 09:00 – 18:00

Tłumaczenia
pisemne

W ramach mojej działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą „Germanitas” jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego zajmuję się tłumaczeniem dokumentów i tekstów zarówno wymagających uwierzytelnienia pieczęcią tłumacza przysięgłego, jak również tekstów standardowych, specjalistycznych, sądowych oraz stron internetowych.

Oferta

Tłumaczę z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki. Wykonuję tłumaczenia różnych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin:

 • prawo
 • podatki
 • rachunkowość
 • ekonomia
 • ubezpieczenia
 • handel
 • prawo
 • podatki
 • rachunkowość
 • ekonomia
 • ubezpieczenia
 • handel

Tłumaczenia
przysięgłe

Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione (określane potocznie jako tłumaczenia przysięgłe) wszelkich dokumentów,  w szczególności:

 • dokumenty samochodowe (tzw. mały i duży brief)
 • akty USC (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia)
 • wyroki i postanowienia sądowe
 • pozwy i pisma sądowe
 • wszelkiego rodzaju umowy,
 • świadectwa szkolne
 • dyplomy ukończenia studiów i suplementy do dyplomów
 • zwolnienia lekarskie

Zaufanie

Jako tłumacz przysięgły jestem osobą zaufania publicznego. Gwarantuję Państwu poufność powierzonych mi materiałów. Zawsze dotrzymuję ustalonych terminów.

Dokumenty standardowe, do których zaliczam dokumenty samochodowe (karta pojazdu, dowód rejestracyjny), akta USC, świadectwa maturalne i szkolne, dyplomy ukończenia studiów, zaświadczenia i inne dokumenty urzędowe, zostaną przetłumaczone przeze mnie w krótkim czasie (nawet w tym samym dniu) bez żadnych dodatkowych opłat za ekspresowe wykonanie usługi.

Pozostałe dokumenty przetłumaczę Państwu w możliwie krótkim terminie dostosowanym do Państwa potrzeb.

Tłumaczenia
ustne

Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Szczecinie świadczę usługi tłumaczeń ustnych w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego, w kancelariach notarialnych, w sądach i na policji.

Profesjonalne
tłumaczenia

Tłumaczenia wykonuję osobiście. Wgląd do przekazanych przez Państwa dokumentów mam wyłącznie ja sam. Nie korzystam z usług podwykonawców.