germanitas@interia.pl

+48 609 449 762

}

Pon – Pt 09:00 – 18:00

Informacja o przetwarzaniu

danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Kamiński, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GERMANITAS Łukasz Kamiński z siedzibą przy ulicy Generała Stanisława Maczka 28/7, 71-050 Szczecin.

W przypadku wykonywanych przez administratora usług dotyczących tłumaczenia przesłanych przez Państwa dokumentów podanie Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego lub numeru telefonu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do identyfikacji Państwa osoby przy omawianiu szczegółów dotyczących zlecenia oraz przy odbiorze wykonanego tłumaczenia, w celu zapobieżenia przedostania się dokumentów do rąk osoby nieuprawnionej.

W przypadku wystawienia faktury za wykonaną przeze mnie usługę przekazane przez Państwa dane zostaną wykorzystane do wystawienia faktury oraz będą przetwarzane w ramach czynności księgowych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkowe. Obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów podatkowych. Dane te przechowywane są przez okres wynikający z powyższych przepisów podatkowych. Na obecną chwilę okres ten wynosi 5 lat licząc od 31 grudnia roku, w którym miało miejsce rozliczenie z urzędem skarbowym za rok, w którym wystawiono przedmiotową fakturę.

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach będących przedmiotem tłumaczenia (dotyczy to zarówno Państwa danych, jak i zawartych dam danych osób trzecich) jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania tłumaczenia, a tym samym do prawidłowego wykonania umowy pomiędzy nami. Dane te przechowywane są w formie plików przez okres dwóch lat licząc od daty odbioru tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony. Służą one doskonaleniu zawodowemu tłumacza oraz do budowania bazy wiedzy. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Mają Państwo prawo żądać ode mnie jako od administratora Państwa danych osobowych:

  • dostępu do Państwa danych osobowych,
  • skorygowania Państwa danych osobowych,
  • usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Zawsze mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.